Bể Bán cạn phong cách Vivarium

Vivarium được hiểu như là tạo mô phỏng một phần của hệ sinh thái cho một loài cụ thể nào đó. Thường thì ta thấy những người chơi setup một bể Vivarium không có nước để mô phỏng môi trường sinh sống cho những loài bò sát thích nghi với độ...

Vivarium được hiểu như là tạo mô phỏng một phần của hệ sinh thái cho một loài cụ thể nào đó. Thường thì ta thấy những người chơi setup một bể Vivarium không có nước để mô phỏng môi trường sinh sống cho những loài bò sát thích nghi với độ ẩm tương đối nên mọi người vẫn thường ngầm hiểu Vivarium là loại “bán cạn không có nước”. Cũng là một khái niệm không hoàn toàn sai vì trong sáng tạo thì người chơi tạo ra phong cách, phong cách đưa ra định hướng. Vivarium có thể là bể dọc hay ngang; Có thể nhỏ để trên bàn làm việc, có thể to như cả một bức tường và có thể còn là một quần thể sinh cảnh lớn đặt trong nhà hay ngoài trời để tạo môi trường sống cho cả những loài bò sát hay đôi khi cả môi trường cho những động vật bay như chim, bướm v.v… 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây