Bể bán cạn phong cách Paludarium

Paludarium là một loại Vivarium kết hợp cả hai yếu tố trên mặt đất và dưới nước. Từ 'paludarium' xuất phát từ chữ Latinh 'palus' có nghĩa là đầm lầy hoặc đầm lầy và '-arium' đề cập đến một thùng chứa kín vì vậy mà người chơi Paludarium thường hay...

Paludarium là một loại Vivarium kết hợp cả hai yếu tố trên mặt đất và dưới nước. Từ 'paludarium' xuất phát từ chữ Latinh 'palus' có nghĩa là đầm lầy hoặc đầm lầy và '-arium' đề cập đến một thùng chứa kín vì vậy mà người chơi Paludarium thường hay setup lại mô phỏng một góc của rừng nhiệt đới. Và tỉ lệ thường thấy là mực nước chiếm tỉ lệ lớn nhất là 1/3 trở xuống. Phần bố cục dưới nước thường được setup theo kiểu biotope mô phỏng lòng sông, suối, đầm lầy và phía trên có thể tạo suối hay thác làm dòng chảy. Một kiểu mô phỏng kết hợp mô tả thiên nhiên đẹp và sống động

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây