Bể bán cạn phong cách Terrarium

Terrarium: “Vào năm 1842 nhà thực vật học Nathaniel Bagshaw trong việc quan sát hành vi của côn trùng đã vô tình để lại 1 trong những lọ không giám sát. Một bảo từ dương xỉ ở trong bình đã này mầm và phát triển từ đó terrarium được sinh...

Terrarium: “Vào năm 1842 nhà thực vật học Nathaniel Bagshaw trong việc quan sát hành vi của côn trùng đã vô tình để lại 1 trong những lọ không giám sát. Một bảo từ dương xỉ ở trong bình đã này mầm và phát triển từ đó terrarium được sinh ra và trở thành xu hướng trồng cây trong những bình và lọ thủy tinh. Và thí nghiệm của ông đã chỉ ra việc thực vật vẫn có thể phát triển trong môi trường bị niêm phong mà không có thông gió”. Hiện tại người chơi Terrarium vẫn thường theo đúng phong cách gốc là để trông cây trang trí trong các lọ hoặc bình thủy tinh. Đôi khi có những sáng tạo như trồng trong bóng đèn v.v… Các cây được ưa chuộng ở đây là dòng cây cần ít nước, ít dưỡng, chịu được điều kiện thiếu thốn như sen đá, xương rồng, dương xỉ là chủ yếu.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây