Bể thủy sinh phong cách Biotope

Là một phong cách cho những người thích khung cách hoang vu dưới nước! Lấy khung cảnh chính để tạo bố cục là các khung cảnh hoang dã dưới đầm lầy nơi mà hầu như ít hiện diện của cây thủy sinh. Phần chính của bố cục Biotope chủ yếu là...

Là một phong cách cho những người thích khung cách hoang vu dưới nước!

Lấy khung cảnh chính để tạo bố cục là các khung cảnh hoang dã dưới đầm lầy nơi mà hầu như ít hiện diện của cây thủy sinh. Phần chính của bố cục Biotope chủ yếu là nhưng lũa cây hay những gốc cây đã qua xử lý được sắp xếp thêm nhiều hòn đá bao quanh để tạo nên khung cảnh hoang sơ trơ trọi.

Biotope thể hiện vẻ đẹp của đá và lũa nơi mà nhiều người không quá nhiều thời gian để chăm sóc bể thủy sinh cho mình.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây