Cá bống vàng (cá nô lệ)

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá tì bà bướm

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá trực thăng đỏ

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá bống panda

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá chuột otto dọn bể

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá tì bà beo (cá dọn bể)

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá Longfin đen

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá Longfin vàng

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá bút chì Thái

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá hồng tử kì (hồng nhung)

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá tên lửa hồng mi

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết

Cá Dario

Liên hệ
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa...
Xem chi tiết