Cá phượng hoàng ngũ sắc

Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa của nó là bùn với vỏ lá cây . Nó thích hợp khí hậu nhiệt đới có độ pH...
Chăm sóc : Trung bình + Môi trường : Môi trường sống tự nhiên của diếc anh đào là vùng nước cạn, nông và nước tĩnh. Chất nền bản địa của nó là bùn với vỏ lá cây . Nó thích hợp khí hậu nhiệt đới có độ pH 6-8, độ cứng nước ( GH ) từ 5 đến 19, và nhiệt độ từ 23 ° C đến 27 ° C (73 ° F đến 81 ° F) + Thức ăn : ăn tạp, động vật không xương sống, thực vật…
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây