Đầu chuyển van tinh chỉnh CO2 bằng đồng

90.000₫
Đầu chuyển van tinh chỉnh C02 có tác dụng chuyển đổi ren giúp nối các loại van tinh chỉnh với van tổng bình Co2

Đầu chuyển van tinh chỉnh C02 có tác dụng chuyển đổi ren giúp nối các loại van tinh chỉnh với van tổng bình Co2

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây