Đầu chuyển van tinh chỉnh CO2 bằng inox 2

90.000₫
Đầu chuyển van tinh chỉnh C02 có tác dụng chuyển đổi ren giúp nối các loại van tinh chỉnh với van tổng bình Co2
Đầu chuyển van tinh chỉnh C02 có tác dụng chuyển đổi ren giúp nối các loại van tinh chỉnh với van tổng bình Co2
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây