Kaldnes

180.000₫
Hạt lọc Kaldnes là loại vật liệu lọc động được thả nổi trong bể sinh học hiếu khí , thiếu khí hoặc bể xử lý nước thải hồ cá. Trong vòng từ 10 ngày đến 20 ngày vận hành, màng vi sinh sẽ được từ từ hình thành và ổn...
Hạt lọc Kaldnes là loại vật liệu lọc động được thả nổi trong bể sinh học hiếu khí , thiếu khí hoặc bể xử lý nước thải hồ cá. Trong vòng từ 10 ngày đến 20 ngày vận hành, màng vi sinh sẽ được từ từ hình thành và ổn định dần và phát huy hiệu quả xử lý nước thải triệt để của mình . Thông thường , nước thải chứa hàm lượng NH4+ nhiều thì công nghệ sẽ được thiết kế bao gồm bể thiếu khí và hiếu khí . Hai bể này thường được chỉ định bổ sung giá thể MBBR hay còn gọi là hạt Kaldnes để tăng sinh khối vi sinh vật trong bể, từ đó , hiệu quả xử lý sẽ là sự cộng hưởng của 2 loại vi sinh lơ lửng và vi sinh dính bám , phát huy khả năng loại bỏ Nito ra khỏi nước thải , đảm bảo nước đầu ra đạt yêu cầu .
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây