Khoáng

Khoáng Benibachi Mironekuton Block 1kg


Xem chi tiết

Khoáng Benibachi Mironekuton Block 1kg

70.000₫
Giá : 650.000 VNĐ/ 1 gói 1Kg Bán lẻ : 70.000 VNĐ/ 1 lạng Thông tin sản phẩm : Xuất sứ : Nhật Bản Cung cấp tất cả các chất khoáng cần thiết cho...
Xem chi tiết
Khoáng Bee Ball Tourmaline xám


Xem chi tiết

Khoáng Bee Ball Tourmaline xám

3.000₫
Giá : BeeBall xám 25mm : 30.000 VNĐ/1 viên BeeBall xám 10mm : 3.000 VNĐ/ 1 viên BeeBall xám 5mm : 2.000 VNĐ/ 1 viên BeeBall đỏ 25mm : 30.000 VNĐ/1 viên BeeBall đỏ...
Xem chi tiết
Khoáng Borneo Wild Bee Ball Conditioner For Shrimp


Xem chi tiết

Khoáng Borneo Wild Bee Ball Conditioner For Shrimp

3.000₫
Giá : BeeBall xám 25mm : 30.000 VNĐ/1 viên BeeBall xám 10mm : 3.000 VNĐ/ 1 viên BeeBall xám 5mm : 2.000 VNĐ/ 1 viên BeeBall đỏ 25mm : 30.000 VNĐ/1 viên BeeBall đỏ...
Xem chi tiết
Khoáng Benibachi Bee Ball


Xem chi tiết

Khoáng Benibachi Bee Ball

70.000₫
Giá : 610.000 VNĐ/ 1 hộp 10 viên Bán lẻ : 70.000 VNĐ /1 viên Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Nhật Bản Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Crimson Beeball...
Xem chi tiết
Khoáng nước Shirakura Liquid Mineral Ca+


Xem chi tiết

Khoáng nước Shirakura Liquid Mineral Ca+

380.000₫
Giá : 380.000 VND/Chai trong veo 100mL. Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Nhật Bản Thành phần: Khoáng đa lượng và vi lượng dưới dạng hoà tan. Khoáng nước Shirakura là sản...
Xem chi tiết
Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (1000g)


Xem chi tiết

Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (1000g)

1.580.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (250g)


Xem chi tiết

Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (250g)

680.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (100g)


Xem chi tiết

Khoáng tép màu Shrimp Mineral GH/KH+ (100g)

430.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (1000g)


Xem chi tiết

Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (1000g)

1.580.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (250g)


Xem chi tiết

Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (250g)

680.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (100g)


Xem chi tiết

Khoáng tép ong Bee Shrimp Mineral GH+ (100g)

430.000₫
Giá : Lọ 90g : 430.000 VNĐ Lọ 230g : 680.000 VNĐ Lọ 1000g : 1.580.000 VNĐ Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng...
Xem chi tiết
Khoáng tép Sulawesi Mineral 8.5 (1000g)


Xem chi tiết

Khoáng tép Sulawesi Mineral 8.5 (1000g)

1.580.000₫
Giá : Lọ 100g : 430.000VND Lọ 250g : 730.000VND Lọ 1000g : 1.580.000 Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Đức Thành phần: khoáng đa lượng & vi lượng. Khoáng Sulawesi 8.5 hiện là...
Xem chi tiết