Lọc

Lọc đáy coóng thủy tinh

Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng dài x rộng = 14.5 x 14.5 cm (1 miếng), cao 3.3 cm, chịu được trọng lượng 1 người đứng lên...
Xem chi tiết
Ống lẻ tròn gầm cao


Xem chi tiết

Ống lẻ tròn gầm cao

40.000₫
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng dài x rộng = 14.5 x 14.5 cm (1 miếng), cao 3.3 cm, chịu được trọng lượng 1 người đứng lên...
Xem chi tiết
Ống lẻ vuông gầm thấp


Xem chi tiết

Ống lẻ vuông gầm thấp

30.000₫
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng Dài x rộng = 14 x 7 cm Nước được hút thông qua nền (tác dụng giống nhu lọc cơ học và...
Xem chi tiết

Miếng lẻ gầm cao không lỗ

Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng dài x rộng = 14.5 x 14.5 cm (1 miếng), cao 3.3 cm, chịu được trọng lượng 1 người đứng lên...
Xem chi tiết

Miếng lẻ gầm cao có lỗ

Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng dài x rộng = 14.5 x 14.5 cm (1 miếng), cao 3.3 cm, chịu được trọng lượng 1 người đứng lên...
Xem chi tiết

Miếng lẻ gầm thấp

Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng Dài x rộng = 14 x 7 cm Nước được hút thông qua nền (tác dụng giống nhu lọc cơ học và...
Xem chi tiết
Lọc đáy ADA


Xem chi tiết

Lọc đáy ADA

100.000₫
Thông tin sản phẩm : Kích thước : 1 miếng Dài x rộng = 14 x 7 cm Nước được hút thông qua nền (tác dụng giống nhu lọc cơ học và...
Xem chi tiết

Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-734

Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Up – Aqua World Lọc sủi đóng vai trò như 1 lọc phụ Lớp hạt gốm xốp đặt dưới cùng có tác dụng lọc...
Xem chi tiết
Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-L


Xem chi tiết

Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-L

50.000₫
Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Up - Aqua World Lọc sủi đóng vai trò như 1 lọc phụ giúp lọc sạch tạp chất lơ lửng trong nước và là...
Xem chi tiết
Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-M


Xem chi tiết

Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-M

35.000₫
Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Up - Aqua World Lọc sủi đóng vai trò như 1 lọc phụ giúp lọc sạch tạp chất lơ lửng trong nước và là...
Xem chi tiết
Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-S


Xem chi tiết

Lọc sủi hơi vi sinh AquaWorld D-730-S

30.000₫
Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Up - Aqua World Lọc sủi đóng vai trò như 1 lọc phụ giúp lọc sạch tạp chất lơ lửng trong nước và là...
Xem chi tiết
Lọc sủi hơi vi sinh Qanvee QS-200A


Xem chi tiết

Lọc sủi hơi vi sinh Qanvee QS-200A

170.000₫
Thông tin sản phẩm : Xuất xứ : Qavee Lọc sủi đóng vai trò như 1 lọc phụ giúp lọc sạch tạp chất lơ lửng trong nước và là nơi lý tưởng...
Xem chi tiết