LUXURY AQUA trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng một số ảnh mẫu bể Thủy sinh, bán cạn, hồ Koi sân vườn tuyệt đẹp, dẫn đầu xu hướng thẩm mỹ hiện nay trên thế giới. Dựa trên những mẫu tham khảo có sẵn, LUXURY AQUA có thể tư vấn quý khách hình thành ý tưởng cho những công trình dành riêng cho từng gia đình quý khách hàng.

  1. Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách cắt cắm Hà Lan tuyển chọn.
  2. Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách rừng tuyển chọn.
  3. Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách tự nhiên tuyển chọn.
  4. Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách Biotope tuyển chọn.
  5. Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách Iwagumi tuyển chọn.
  6. Mẫu bể Bán cạn phong cách Vivarium tuyển chọn.
  7. Mẫu bể Bán cạn phong cách Paludarium tuyển chọn.
  8. Mẫu bể Bán cạn phong cách Terrarium tuyển chọn.
  9. Mẫu hồ cá Koi tuyển chọn.
  10. Mẫu sân vườn tiểu cảnh tuyển chọn.