Máy Bơm

Máy bơm bể cá Atman AT-306S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-306S

203.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-306S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-306S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết
Máy bơm bể cá Atman AT-305S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-305S

144.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-305S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-305S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết
Máy bơm bể cá Atman AT-304S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-304S

104.000₫
- Nhãn hiệu: Atman - Model: AT-304 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 15w - Chiều cao cột nước: 1,1m - Lưu lượng nước tối đa: 800l/h - Xuất xứ: Trung Quốc *Các...
Xem chi tiết
Máy bơm bể cá Atman AT-303S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-303S

94.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-303S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-303S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết
Máy bơm bể cá Atman AT-302S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-302S

84.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-302S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-302S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết
Máy bơm bể cá Atman AT-301S


Xem chi tiết

Máy bơm bể cá Atman AT-301S

74.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-301S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-301S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết
CHANING 5500


Xem chi tiết

CHANING 5500

430.000₫
Thông tin về sản phẩm: Chaning CN-5500 - Nhãn hiệu: Chaning - Model: CN-5500 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 115w - Chiều cao cột nước: 5m - Lưu lượng nước tối...
Xem chi tiết
CHANING 4500


Xem chi tiết

CHANING 4500

345.000₫
Thông tin về sản phẩm: Chaning CN-4500 - Nhãn hiệu: Chaning - Model: CN-4500 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 90w - Chiều cao cột nước: 4m - Lưu lượng nước tối...
Xem chi tiết
CHANING 3500


Xem chi tiết

CHANING 3500

247.000₫
Thông tin về sản phẩm: Chaning CN-3500 - Nhãn hiệu: Chaning - Model: CN-3500 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 65w - Chiều cao cột nước: 3m - Lưu lượng nước tối...
Xem chi tiết
CHANING 2500


Xem chi tiết

CHANING 2500

172.000₫
Thông tin về sản phẩm: Chaning CN-2500 - Nhãn hiệu: Chaning - Model: CN-2500 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 40w - Chiều cao cột nước: 2,5m - Lưu lượng nước tối...
Xem chi tiết
CHANING 1500


Xem chi tiết

CHANING 1500

136.000₫
Thông tin về sản phẩm: Chaning CN-1500 - Nhãn hiệu: Chaning - Model: CN-1500 - Tình trạng: Mới - Nguồn điện: 220-240v/50hz - Công suất: 20w - Chiều cao cột nước: 1,6m - Lưu lượng nước tối...
Xem chi tiết
Atman 306


Xem chi tiết

Atman 306

193.000₫
Thông tin về sản phẩm: Atman AT-306S - Trạng thái: có sẵn - Tên gọi: máy bơm - Thương hiệu: Atman - Model: AT-306S - Xuất xứ: Trung Quốc - Nguồn điện: 220-240v, 50hz - Công suất:...
Xem chi tiết