Nhiệt độ

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-300A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-300A

5.500.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-250A

Liên hệ
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-150A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-150A

4.400.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-130A

Liên hệ
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HC-100A

Liên hệ
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-90A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-90A

7.000.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-66A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-66A

5.800.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-52A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-52A

5.400.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-28A


Xem chi tiết

Máy làm lạnh nước Chiller Hailea HS-28A

5.000.000₫
***Máy làm lạnh nước Chiller Hailea*** Thông tin sản phẩm : Tính năng: - Hệ thống được điều khiển bởi một vi máy tính được lập trình và sử dụng dễ dàng. -...
Xem chi tiết
Quạt vi tính làm mát nước


Xem chi tiết

Quạt vi tính làm mát nước

40.000₫
Thông tin sản phẩm: - Nguồn điện ra DC 12V, giúp bạn tiết kiệm điện năng tiêu thụ và an toàn trong quá trình sử dụng. - Hướng gió thổi có thể...
Xem chi tiết
Quạt làm mát nước WaterWorld (4 quạt)


Xem chi tiết

Quạt làm mát nước WaterWorld (4 quạt)

300.000₫
***Quạt làm mát nước WaterWorld*** Thông tin sản phẩm: - Nguồn điện ra DC 12V, giúp bạn tiết kiệm điện năng tiêu thụ và an toàn trong quá trình sử dụng. - Có...
Xem chi tiết
Quạt làm mát nước WaterWorld (3 quạt)


Xem chi tiết

Quạt làm mát nước WaterWorld (3 quạt)

280.000₫
***Quạt làm mát nước WaterWorld*** Thông tin sản phẩm: - Nguồn điện ra DC 12V, giúp bạn tiết kiệm điện năng tiêu thụ và an toàn trong quá trình sử dụng. - Có...
Xem chi tiết