Nhiệt kế dán thành bể Sera

40.000₫
***Nhiệt kế thủy ngân hút thành bể*** Thông tin sản phẩm: - Nhiệt kế nổi dễ nhìn thấy, với nút hút có thể dính trên mặt thành hồ kính bể cá. - Có chỉ số vùng an toàn. - Đảm bảo hồ cá của bạn luôn ở nhiệt độ thích hợp.
***Nhiệt kế thủy ngân hút thành bể*** Thông tin sản phẩm: - Nhiệt kế nổi dễ nhìn thấy, với nút hút có thể dính trên mặt thành hồ kính bể cá. - Có chỉ số vùng an toàn. - Đảm bảo hồ cá của bạn luôn ở nhiệt độ thích hợp.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây