Nhíp

Nhíp gắp cá chết


Xem chi tiết

Nhíp gắp cá chết

100.000₫
***Nhíp gắp cá chết *** Thông tin sản phẩm: – Model: – Loại: Nhíp – Xuất xứ: Trung Quốc – Chất liệu: nhựa – Chiều dài: 48 cm – Hình dáng: thân thẳng, đầu kẹp
Xem chi tiết
Nhíp cong dài 48 cm


Xem chi tiết

Nhíp cong dài 48 cm

120.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh *** Thông tin sản phẩm: – Model: – Loại: Nhíp – Xuất xứ: Trung Quốc – Chất liệu: Inox – Chiều dài: 48 cm – Hình dáng: thân thẳng, đầu...
Xem chi tiết
Nhíp thẳng dài 48 cm


Xem chi tiết

Nhíp thẳng dài 48 cm

120.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh *** Thông tin sản phẩm: – Model: – Loại: Nhíp – Xuất xứ: Trung Quốc – Chất liệu: Inox – Chiều dài: 48 cm – Hình dáng: thân thẳng, đầu...
Xem chi tiết
Nhíp cong inox trồng cây thủy sinh


Xem chi tiết

Nhíp cong inox trồng cây thủy sinh

50.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh *** Thông tin sản phẩm: – Model: – Loại: Nhíp – Xuất xứ: Trung Quốc – Chất liệu: Inox – Chiều dài: 27cm – Hình dáng: thân thẳng, đầu cong
Xem chi tiết
Nhíp thẳng inox trồng cây thủy sinh


Xem chi tiết

Nhíp thẳng inox trồng cây thủy sinh

50.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh *** Thông tin sản phẩm: – Model: – Loại: Nhíp – Xuất xứ: Trung Quốc – Chất liệu: Inox – Chiều dài: 27cm – Hình dáng: thân thẳng, đầu cong
Xem chi tiết
Nhíp cong inox trồng cây thủy sinh Kenis


Xem chi tiết

Nhíp cong inox trồng cây thủy sinh Kenis

80.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh Kenis*** Giá: - Nhíp thẳng: 80.000VNĐ/ 1 sản phẩm - Nhíp cong: 80.000VNĐ/ 1 sản phẩm Thông tin sản phẩm: – Nhãn hiệu: Kenis – Model: – Loại: Nhíp –...
Xem chi tiết
Nhíp thẳng inox trồng cây thủy sinh Kenis


Xem chi tiết

Nhíp thẳng inox trồng cây thủy sinh Kenis

80.000₫
***Nhíp inox trồng cây thủy sinh Kenis*** Giá: - Nhíp thẳng: 80.000VNĐ/ 1 sản phẩm - Nhíp cong: 80.000VNĐ/ 1 sản phẩm Thông tin sản phẩm: – Nhãn hiệu: Kenis – Model: – Loại: Nhíp –...
Xem chi tiết