Thủy sinh - Bán cạn

Bể Thủy sinh Cắt cắm - Hà Lan

Liên hệ
Tham khảo: 50 Mẫu bể Thuỷ Sinh phong cách cắt cắm Hà Lan tuyển chọn Tham khảo: Báo giá thi công bể Thủy Sinh ...
Xem chi tiết

Bể Thủy sinh phong cách rừng

Liên hệ
Phong cách rừng trong thuỷ sinh thường mô tả một hệ sinh thái hoang dã đúng như cảnh vật trong tự nhiên, mà cụ thể hơn là...
Xem chi tiết

Bể Thủy sinh phong cách Tự nhiên

Liên hệ
Phong cách bể thủy sinh tự nhiên được giới thiệu lần đầu tiên bởi Takashi Amano. Phong cách tự nhiên tuân theo nhiều nguyên tắc...
Xem chi tiết

Bể thủy sinh phong cách Biotope

Liên hệ
Là một phong cách cho những người thích khung cách hoang vu dưới nước! Lấy khung cảnh chính để tạo bố cục là các khung cảnh hoang dã...
Xem chi tiết

Bể thủy sinh phong cách Iwagumi

Liên hệ
Đây là một trong những phong cách hấp dẫn nhất hiện nay. Nó được ra mắt lần đầu tiên bởi người sáng lập...
Xem chi tiết

Bể Bán cạn phong cách Vivarium

Liên hệ
Vivarium được hiểu như là tạo mô phỏng một phần của hệ sinh thái cho một loài cụ thể nào đó. Thường thì ta thấy những người chơi setup...
Xem chi tiết

Bể bán cạn phong cách Paludarium

Liên hệ
Paludarium là một loại Vivarium kết hợp cả hai yếu tố trên mặt đất và dưới nước. Từ 'paludarium' xuất phát từ chữ Latinh 'palus' có nghĩa là đầm...
Xem chi tiết

Bể bán cạn phong cách Terrarium

Liên hệ
Terrarium: “Vào năm 1842 nhà thực vật học Nathaniel Bagshaw trong việc quan sát hành vi của côn trùng đã vô tình để lại 1 trong những lọ không...
Xem chi tiết