Tổ trú ẩn tép con Baby Bee Shrimp Shelder

70.000₫
Đồ chơi cho tép cảnh có tác dụng trang chí cho hồ cá, tép, được làm bằng các chất liệu tuyệt đối an toàn cho cá tép, giúp bổ xung vi lượng khoáng, làm nơi trú ẩn cho cá, tép
Đồ chơi cho tép cảnh có tác dụng trang chí cho hồ cá, tép, được làm bằng các chất liệu tuyệt đối an toàn cho cá tép, giúp bổ xung vi lượng khoáng, làm nơi trú ẩn cho cá, tép
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây